Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί εργαλεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπηρεσίες

 • Άγχος–πανικός–φοβίες-κατάθλιψη-έμμονες ιδέες
 • Θεραπεία ψυχοσωματικών διαταραχών
 • Θεραπεία ζεύγους, οικογένειας ,παιδιών και εφήβων
 • Θεραπεία ψυχοσεξουαλικών διαταραχών
 • Απεξαρτήσεις
 • Διαταραχές διατροφής
 • Γνωσιακή ψυχοθεραπεία ψυχώσεων
 • Ομάδες επικοινωνίας – σχέσεων – σχολές γονέων
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Τεχνικές αυτοελέγχου
 • Αυτογνωσία – αυτοέλεγχος – αυτοπεποίθηση – αναδόμηση προσωπικότητας